Geloven in gesprek: Maryam – Maria in Koran en Bijbel

Woensdagavond 24 januari de volgende bijeenkomst in het kader van Geloven in gesprek.

Een bijzondere, ook dit keer, omdat we ons bezig houden met Maria/Maryam, die zowel in de Bijbel als in de Koran een bizondere rol vervult.
Vanuit christelijk perspectief wordt de inleiding verzorgd door Thea Epskamp, jarenlang pastor in de Nicolaasparochie.
Ihsan Elnems vertelt ons over Maryam in de Koran.

Van harte welkom!

Dit bericht werd geplaatst op door .

Filmavond

Filmavond in ’t Schrijverke op 31 januari 2018 vanaf 20.00 uur.

I, Daniel Blake

De 59-jarige timmerman Daniel heeft een zwak hart maar wil toch graag werken. Helaas werken ze hem bij het arbeidsbureau vooral tegen. Daniel wordt gek van het jargon, de computers, en de bevoogdende begeleiders.

Entree bedraagt 2 euro, iedereen welkom.

Lees er meer over in de flyer: I, Daniel Blake

 

Dit bericht werd geplaatst op door .

Straf en beloning

Woensdag, 29 november, is er weer een in Bus 63.

Thema dit keer is: hoe kun je vanuit verschillende religieuze achtergronden spreken over beloning voor gelovigen en straf voor ongelovigen?
Is dat een belemmering voor vreedzaam naast elkaar leven van mensen uit verschillende religies? Of kunnen teksten uit heilige boeken daarin juist stimuleren?

Welkom op de laatste woensdag van de maand.

Dit bericht werd geplaatst op door .

Ook nu jij er niet meer bent, ben ik jou niet vergeten.

Herinnering aan mensen waarvan we gehouden hebben.

Het is herfst.
Het bloeiende leven van de zomer trekt zich terug.
Als vanzelf denken we juist nu aan mensen die gestorven zijn en die we missen.
Goed om het niet alleen bij denken te laten.
Om hun naam nog eens hardop te noemen.
Om een gebaar te maken dat zegt:
ook nu je er niet meer bent,
ben ik jou niet vergeten.

Dat kan.
Op donderdagavond 2 november
In Bus63 ’s avonds, om acht uur

Dit bericht werd geplaatst op door .