Activiteiten

Inloop
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is Bus 63 open voor iedereen die binnen wil lopen. Op maandag en dinsdag zijn er vrijwilligers van de Stichting MOOI, op woensdag van Halte 2717 – voor Zorg en Zin en op donderdag stagiaires van het ID-college.

Spreekuur
Elke woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is een van de predikanten of de pastores aanwezig in het huis. Hij is beschikbaar om een vertrouwelijk gesprek te voeren, raad te vragen of je verhaal te doen.
De stilteruimte is ingericht om daar in alle rust te praten.

Buurtmaaltijd
Wijkbewoners ontmoeten? Lekker eten? Zelf geen zin om te koken? Kom dan naar de buurtmaaltijd van Halte 2717!
Op elke 2e en laatste woensdag van de maand ontvangt Halte 2717 u graag in ‘Bus 63’ (Busken Huethove 63) voor een gezellige maaltijd met buurtbewoners.  De buurtmaaltijd start om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Opgeven is noodzakelijk. Dat kan via informatie -at- halte2717 -dot- nl. De maaltijd kost €3,- per persoon – kinderen onder de twaalf en Zoetermeerpashouders zijn gratis.

Interreligieus gesprek
In Halte 2717 worden regelmatig avonden verzorgd rond religieuze thema’s. Elke avond wordt één thema vanuit één geloofsovertuiging verzorgd, maar met raakpunten aan het geloof van anderen. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Niet alleen om de kennis, maar vooral om het begrip.