Contact

Colofon
Halte 2717 – voor Zorg en Zin wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.
Halte 2717 – voor Zorg en Zin is om een aantal redenen een uniek initiatief. Het is oecumenisch, dat betekent dat het initiatief door vrijwilligers uit verschillende kerken wordt gedragen en het is open, dat betekent dat iedereen welkom is om ons team te versterken.
Het is gevestigd in het ‘Levend en lerend buurtcentrum’ van de Stichting MOOI aan de Busken Huethove 63 en zo een van de partners die van dit huis “Bus 63” een huiskamer van de buurt maken. Die partners zijn maatschappelijke organisaties die actief zijn: Stichting MOOI, het ID-college, de wijkagent en de stadsmarshall, buurtvaders, buurtvereniging WAS, Buurt Bestuurt.
Vanwege deze unieke vorm van samenwerking met zoveel partners is Halte 2717 – voor Zorg en Zin door de landelijke Protestantse Kerk aangemerkt als pioniersplek. Voor de activiteiten van Halte 2717 – voor Zorg en Zin wordt geld beschikbaar gesteld door de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Kerkelijke samenwerking is er met de rooms-katholieke Nicolaasparochie.

Informatie
Heeft u, heb jij vragen over ons werk of onze activiteiten neem dan contact op met:
ds. Rein Algera, 3426261, algeus -at- versatel -dot- nl of
ds. Jaap vd Akker, 3317133, jvandenakker -at- casema -dot- nl

Contact
Halte 2717 – voor Zorg en Zin is gevestigd in
Bus 63, Levend en lerend wijkcentrum van de Stichting MOOI
Busken Huethove 63, 2717 XN Zoetermeer
e-mail: informatie -at- halte2717 -dot- nl
internet: http://www.halte2717.nl/
facebook: http://www.facebook.com/halte2717
twitter: @halte2717