Straf en beloning

Woensdag, 29 november, is er weer een in Bus 63.

Thema dit keer is: hoe kun je vanuit verschillende religieuze achtergronden spreken over beloning voor gelovigen en straf voor ongelovigen?
Is dat een belemmering voor vreedzaam naast elkaar leven van mensen uit verschillende religies? Of kunnen teksten uit heilige boeken daarin juist stimuleren?

Welkom op de laatste woensdag van de maand.

Dit bericht werd geplaatst op door .