Interreligieuze gespreks- of dialoogavonden

Het programma voor 2016

Vertrekpunt voor 2016 is wat heilige boeken van verschillende religies zeggen over bepaalde actuele thema’s. In zes avonden praten over wat Bijbel, Koran en belangrijke hindoegeschriften zeggen over:
– vrede en oorlog
– mannen en vrouwen
– huwelijk en seksualiteit
– zorg voor vluchtelingen
– zin van leven
– leven na de dood

Alvast voor de agenda:
de tweede woensdag van de maand komen we voor het geloofsgesprek bij elkaar in Bus63 :
13 april, 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober en 9 november.

Het jaarprogramma voor de interreligieuze gesprekken in Halte 2717 – voor Zorg en Zin zag er voor 2015 uit als volgt:

woensdag 4 maart 2015
thema: de betekenis van vasten en de vastentijd voor christenen als voorbereiding op Pasen (begin vastentijd: 18 februari)
Inleiding vanuit de Pinkstergemeente Morgenstond (Caesar Frankrode),
daarna een gesprek over verschillen en herkenning vanuit andere religies.

woensdag 8 april 2015
thema: de betekenis van het Paasfeest (de opstanding van Jezus) voor christenen (Pasen: 5 april)
Inleiding door Walther Burgering, diaken in de Nicolaasparochie,
daarna een gesprek over verschillen en herkenning vanuit andere religies.

woensdag 3 juni 2015
thema: de betekenis van vasten in de Ramadan in de Islam (begin Ramadan: 18 juni)
Inleiding vanuit de Islam.
daarna een gesprek over herkenning en verschillen vanuit andere religies.

woensdag 2 september 2015
thema: de betekenis van het Suikerfeest in de Islam (Suikerfeest: 17 juli)
Inleiding vanuit de Islam.
daarna een gesprek over herkenning en verschillen vanuit andere religies.

woensdag 7 oktober 2015
thema: is God één?
Inleiding over één God of meer goden vanuit de hindoe-gemeenschap.
daarna een gesprek over herkenning en verschillen vanuit andere religies.

woensdag 4 november 2015
thema: de betekenis van het Divali-feest voor hindoes (Divali: 11 november)
Inleiding vanuit de hindoe-gemeenschap,
daarna een gesprek over herkenning en verschillen vanuit andere religies.