Activiteiten

Inloop
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is ‘Ons Honk’ van 10.00-14.00 uur open voor iedereen die binnen wil lopen.

Spreekuur
Elke woensdagmorgen is een van de predikanten of de pastores aanwezig in ‘Ons Honk’. Hij is beschikbaar om een vertrouwelijk gesprek te voeren, raad te vragen of je verhaal te doen.

Buurtmaaltijd
Wijkbewoners ontmoeten? Lekker eten? Zelf geen zin om te koken? Kom dan naar de buurtmaaltijd van Halte 2717!
Op elke 2e en laatste dinsdag van de maand ontvangt Halte 2717 u graag in ‘Ons Honk’ Hoveniers’ (Carry van Bruggenhove 27) voor een gezellige maaltijd met buurtbewoners.  De buurtmaaltijd start om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur.

Opgeven is noodzakelijk. Dat kan via informatie -at- halte2717 -dot- nl. De maaltijd kost €3,- per persoon – kinderen onder de twaalf en Zoetermeerpashouders zijn gratis.

Interreligieus gesprek
In Halte 2717 worden regelmatig avonden verzorgd rond religieuze thema’s. Elke avond wordt één thema vanuit één geloofsovertuiging verzorgd, maar met raakpunten aan het geloof van anderen. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Niet alleen om de kennis, maar vooral om het begrip.