Activiteiten

Inloop
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is ‘Ons Honk’ van 10.00-12.00 uur open voor iedereen die binnen wil lopen.

Buurtmaaltijd
Iedere tweede en laatste dinsdag van de maand organiseert Halte 2717 in ‘Ons Honk’ een buurtmaaltijd. Die start om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.15 uur.

Senioren Actief
Onder de toepasselijke titel ‘Senioren Actief’ wordt er op iedere eerste donderdagmiddag van de maand in ‘Ons Honk’ een bijeenkomst georganiseerd voor de oudere bewoners van Buytenwegh.

Spreekuur
Elke woensdagmorgen is een van de predikanten of de pastores aanwezig in ‘Ons Honk’. Hij of zij is beschikbaar om een vertrouwelijk gesprek te voeren, raad te vragen of je verhaal te doen.

Interreligieus gesprek
In Halte 2717 worden regelmatig avonden verzorgd rond religieuze thema’s. Elke avond wordt één thema vanuit één geloofsovertuiging verzorgd, maar met raakpunten aan het geloof van anderen. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Niet alleen om de kennis, maar vooral om het begrip.

Schrijfcafé
Lijkt het jou gezellig om samen te schrijven? Ontdekken wat er leeft in jou, en dat delen met andere schrijvers? Meld je dan aan door een mailtje sturen naar Jannie van Maldegem jannievanmaldegem@ziggo.nl. Het schrijven aan de hand van korte opdrachten wisselen we af met het voorlezen aan elkaar. Zonder oordeel luisteren we naar elkaars verhaal en voelen we ons met elkaar verbonden.