Halte 2717, een kerkelijke presentieplek in Zoetermeer Buytenwegh

Onze visie:

We maken Gods woord concreet in aandacht en betrokkenheid, zorg en zin die mensen verbinden. We bieden steun aan hen die dat nodig hebben.
We hechten eraan elk mens tegemoet te treden als een individu, dat recht heeft op respect voor zijn of haar persoonlijkheid en levensovertuiging, welke die ook is.
We werken voor en met bewoners van Buytenwegh; medewerkers uit de buurt zijn extra welkom.
We werken graag samen met andere organisaties in de wijk.

Wat wij doen:

  • Inloop: luisterend oor en ontmoetingsplek voor bezoekers, mensen verbinden, buurtmaaltijd (samen eten), Senioren Actief;
  • Zingeving en empowerment: stilteruimte, pastoraal gesprek, schrijfcafé, interreligieuze ontmoeting;
  • Individuele ondersteuning: “help, ik moet verhuizen, hoe regel ik dat?”, “sinds mijn man is overleden zie ik geen mens meer, “ik begrijp dit formulier niet”, “nee, met mij gaat het niet goed, ik loop vast in m’n ziekte”; direct helpen of doorverwijzen en volgen;
  • Organiseren van wijkactiviteiten, samen met buurtverenigingen, wijkmanager en winkeliersvereniging; onze aandacht richt zich specifiek op actie die mensen verbindt.

Het gaat om ontmoeting en verbinding. Niet alleen tussen individuele bezoekers, maar ook tussen groepen: ‘oud, vaak eenzaam – vitaal’, ‘kwetsbaar – zelfredzaam’, ‘moslims – christenen’, ‘ruime beurs – krappe beurs’.

Wie wij zijn:

Het gezicht van Halte 2717 is de buurtpastor, in dienst voor 12 uur per week. Daarnaast werken bij de Halte enkele tientallen vrijwilligers. Het overgrote deel daarvan woont in Buytenwegh, circa driekwart heeft een actief kerkelijke achtergrond.

Gedragsregels voor de medewerkers van Halte 2717

Voor de medewerkers van Halte 2717 zijn gedragsregels geformuleerd. Uitgangspunt van deze gedragsregels is wat de Bijbel ons leert over omgaan met elkaar: respect voor de ander, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Zie voor meer informatie over de gedragsregels het document 2019 Gedragsregels medewerkers Halte 2717.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met buurtpastor Johan Roest. Stuur een mailtje naar buurtpastor@halte2717.nl of bel 06-82637362.