Vacatures

Bent u de man of vrouw die ons gaat helpen?

Halte 2717 is een kerkelijke presentieplek in Buytenwegh. We bieden gastvrijheid, diaconale en pastorale steun en zingeving vanuit een christelijke inspiratie.

Er is tijd en aandacht voor iedereen die bij ons binnenloopt, hulpvragen worden samen met de vrager zo goed mogelijk opgepakt, activiteiten als het schrijfcafé, Senioren Actief en de buurtmaaltijd zorgen voor verbondenheid tussen mensen. Verbondenheid en begrip is ook het doel van onze contacten met moslims. Momenten als de Vredesweek, de herdenking rond Allerzielen, en inloopgesprekken over levensvragen bepalen ons bij de betekenis van ons leven.

Halte 2717 voorziet in haar financiële behoefte via subsidies, sponsoring en donaties. We zijn op zoek naar een enthousiaste fondsenwerver, die ons verhaal goed over de bühne kan brengen en duidelijk weet uit te leggen waar we het geld voor nodig hebben.

U onderhoudt contacten met subsidiegevers, sponsors en fondsen. In het eerste jaar wordt u desgewenst begeleid door een ervaren kracht in dit werkveld. U werkt samen met een enthousiast team van betrokken vrijwilligers en u bouwt ervaring op die van onschatbare waarde is voor onze en andere organisaties.

Spreekt het werk van Halte 2717 u aan en voelt u zich uitgedaagd, dan horen wij graag van u. Neem dan contact op met de voorzitter van de stuurgroep Halte 2717, Rob van Vliet (tel. 079-3212231, mail robvvliet@planet.nl)

Halte 2717 zoekt bestuurder met zilveren vingers

Halte 2717 gaat het werven van geldmiddelen voor haar activiteiten onderbrengen in een stichting. Voor deze stichting Halte 2717 in oprichting zoeken wij nog een bestuurder (m/v) die vanuit zijn/haar netwerk en ervaring wil meedenken over het opzetten van de geldwerving en het aanspreken van de juiste bronnen. U werkt in een klein bestuur van drie tot vijf personen. Met uw inzet helpt u aanbieders van middelen om Halte 2717 te vinden en zo hun en onze doelen te verwezenlijken. Het tijdsbeslag bedraagt ongeveer één avond per maand.

Meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de stuurgroep Halte 2717, Rob van Vliet (tel. 079-3212231, mail robvvliet@planet.nl)

Gastvrouw of gastheer bij Halte 2717

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen/-heren voor de inloop overdag. Samen met een collega ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en je voorziet hen van koffie en thee. Je hebt een luisterend oor voor hun vragen en verhalen. Waar mogelijk verstrek je informatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen of je zoekt samen met de bezoeker een weg om verder te komen*. Je zorgt dat gasten iets om handen hebben, een spelletje, de leesmap, handwerken e.d. Ook help je bij andere activiteiten die tijdens de inloopuren worden aangeboden.

De te verrichten werkzaamheden/taken bestaan uit:

  • het gastvrij ontvangen van en aandacht geven aan bezoekers,
  • zo nodig stimuleren om samen iets te doen, zoals een spelletje,
  • het verstrekken van informatie over activiteiten in de buurt, over zorg en welzijn en instanties van de gemeente,
  • het bewaken van de goede sfeer,
  • het ondersteunen bij activiteiten van Halte 2717.

Er zal geen vergoeding worden gegeven aan de vrijwilliger in de zin van beloning voor de werkzaamheden. Wel onkostenvergoeding op basis van declaratie.

* Bij Halte 2717 is veel informatie en naslag beschikbaar om vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. In het gebruik daarvan word je ingewerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze buurtpastor Johan Roest (tel. 06 82627363, mail buurtpastor@halte2717.nl)