Vacatures

Bent u de financiële man of vrouw die ons gaat helpen?

Halte 2717 is een oecumenische kerkelijke presentieplek in Buytenwegh. We bieden gastvrijheid, diaconale en pastorale steun en zingeving, met name vanuit een christelijke inspiratie. Er is tijd en aandacht voor iedereen die bij ons binnenloopt, hulpvragen worden samen met de vrager zo goed mogelijk opgepakt, activiteiten als het schrijfcafé, Senioren Actief en de buurtmaaltijd zorgen voor verbondenheid tussen mensen. Verbondenheid en begrip is ook het doel van onze contacten met moslims. Momenten als de Vredesweek, herdenking rond Allerzielen, Inloopgesprekken over levensvragen bepalen ons bij de betekenis van ons leven.

Halte 2717 is als pioniersplek gestart in 2015. De opstart is mogelijk gemaakt met behulp van subsidies die eind 2020 ten einde lopen. Vanaf dat moment moet Halte 2717 op een andere wijze in haar financiële behoefte voorzien. De stuurgroep ziet hiervoor diverse mogelijkheden maar mist de menskracht om dit voortvarend aan te pakken. Daarom zoeken we een financiële man of vrouw die ons hierbij terzijde wil staan.

Spreekt het werk van Halte 2717 u aan en voelt u zich uitgedaagd door onze vraag bel of mail dan de voorzitter van de stuurgroep Halte 2717, Rob van Vliet (tel. 079-3212231, mail robvvliet@planet.nl)

Gastvrouw of gastheer bij Halte 2717

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen/-heren voor de inloop overdag. Samen met een collega ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en je voorziet hen van koffie en thee. Je hebt een luisterend oor voor hun vragen en verhalen. Waar mogelijk verstrek je informatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen of je zoekt samen met de bezoeker een weg om verder te komen*. Je zorgt dat gasten iets om handen hebben, een spelletje, de leesmap, handwerken e.d. Ook help je bij andere activiteiten die tijdens de inloopuren worden aangeboden.

De te verrichten werkzaamheden/taken bestaan uit:

  • het gastvrij ontvangen van en aandacht geven aan bezoekers,
  • zo nodig stimuleren om samen iets te doen, zoals een spelletje,
  • het verstrekken van informatie over activiteiten in de buurt, over zorg en welzijn en instanties van de gemeente,
  • het bewaken van de goede sfeer,
  • het ondersteunen bij activiteiten van Halte 2717.

Er zal geen vergoeding worden gegeven aan de vrijwilliger in de zin van beloning voor de werkzaamheden. Wel onkostenvergoeding op basis van declaratie.

* Bij Halte 2717 is veel informatie en naslag beschikbaar om vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. In het gebruik daarvan word je ingewerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze buurtpastor Johan Roest (tel. 06 82627363, mail buurtpastor@halte2717.nl)