Maatschappelijke initiatieven in beeld: Halte 2717

Edith-José Wallet, raadsadviseur bij de gemeente Zoetermeer, heeft onze buurtpastor onlangs geïnterviewd over zijn werk. Lees hieronder het interview.

Inwoners hebben regelmatig ideeën over hoe hun stad nog mooier, beter of leuker kan worden. Sommige bewoners nemen ook actie naar aanleiding van deze ideeën en zo ontstaan maatschappelijke initiatieven. Dit keer lichten we Halte 2717 uit. We interviewden hiervoor de buurtpastor van Halte 2717, Johan Roest.

Waarom is de Halte 2717 opgericht en hoe lang bestaat deze al?

Halte 2717 bestaat inmiddels zes jaar en is opgericht als kerkelijke presentieplek in de wijk Buytenwegh toen er een kerkplek sloot in de wijk. Het gevoel was dat de wijk, en vooral ook het stuk met de sociale huurwoningen, wel wat steun kon gebruiken.

Welke activiteiten biedt Halte 2717 en wie kunnen er gebruik maken van de activiteiten?

Iedereen kan gebruikmaken van de activiteiten die Halte 2717 aanbiedt. Daarvoor hoef je niet gelovig of kerkelijk te zijn.

De activiteiten die Halte 2717 aanbiedt, liggen vooral op het vlak van zingeving en zorg. Hiervoor heeft Halte 2717 drie structurele activiteiten. Er is drie keer in de week een inloop, waar mensen uit de buurt koffie kunnen komen drinken. Hier kunnen mensen hun verhaal kwijt, ook is het een stukje eenzaamheidsbestrijding. Ook organiseert Halte 2717 buurtmaaltijden die goed bezocht worden en eens in de maand organiseren wij een seniorenactiviteit. Ten slotte organiseert Halte 2717 af en toe een filmavond. Rond de kerkelijke feestdagen organiseren we ook activiteiten en die vinden vaak in het winkelcentrum of in de omgeving plaats.

Halte 2717 ondersteunt ook mensen met een hulpvraag. Dat kan een praktische hulpvraag zijn, bijvoorbeeld het vervangen van een lamp, maar ook een hulpvraag om geestelijke steun, omdat iemand het bijvoorbeeld niet meer ziet zitten.

Hoeveel mensen nemen deel aan de activiteiten die Halte 2717 organiseert?

In een jaar nemen er meer dan 100 mensen deel aan de activiteiten. Van die groep komen ongeveer 50 mensen met enige regelmaat naar één van de activiteiten. De best bezochte activiteiten zijn de buurtmaaltijden en de seniorenactiviteit.

Komen deze mensen alleen uit Buytenwegh?

Wij richten ons wel op de wijk Buytenwegh, maar mensen uit andere wijken zijn ook welkom. Ook wanneer iemand uit een andere wijk met een hulpvraag komt dan helpen we die persoon, we sturen niemand weg omdat ze niet in de wijk Buytenwegh wonen.

Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt bij Halte 2717?

Ik vind het heel mooi dat de buurtmaaltijden echt goed bezocht worden en twee keer per maand vol zitten. Wat ook heel mooi was, dat was dat er op een gegeven moment een Marokkaanse vrouw binnen kwam die zei: ‘Ik wil heel graag gastvrouw worden, want dan kan ik de taal wat beter leren, want ik wil uiteindelijk gaan werken.’ Deze vrouw is bijna drie jaar gastvrouw bij ons geweest en heeft toen een baan gevonden. Ik vind het heel mooi dat we daaraan bij hebben kunnen dragen. En wat ik ook heel mooi vind is dat we voor mensen die in een moeilijke situatie zitten, bijvoorbeeld eenzaam zijn, of terminaal ziek, echt van waarde kunnen zijn, soms begeleiden we zelfs tot aan het graf.

Hoeveel vrijwilligers heeft Halte 2717?

Dat zijn er best veel. We kiezen voor een stevige begeleiding, zeker bij de inloop. Een vrijwilliger is nooit alleen. Dat doen we vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ook zodat we, als er wat gebeurt, sneller kunnen schakelen. In totaal heeft Halte 2717 zo’n 40 á 50 vrijwilligers.

Hoeveel tijd besteed je per week ongeveer aan Halte 2717?

Ik ben een betaalde kracht bij Halte 2717. Ik word betaald voor 12 uur per week, maar het kost me wekelijks ongeveer 20 uur.

Is er nog iets dat u graag wilt delen?

Ja, meer een oproep aan de inwoners van Buytenwegh en omstreken: Kom een keertje langs, de koffie staat klaar. We zijn elke dinsdag, woensdag en donderdag open. Normaal van 10-14 uur, maar nu gedurende de coronatijd van 10-12 uur en we zitten aan de Carrie van Bruggenhove 27.

Dit bericht werd geplaatst op door .