Nieuwe serie interreligieuze gesprekken

Ook dit voorjaar is er een serie interreligieuze gesprekken in het kader van ‘Geloven in gesprek’. Vanuit verschillende geloofstradities, waaronder de islam, het jodendom en het christendom, worden actuele onderwerpen toegelicht en besproken. Er zijn bijeenkomsten op dinsdag 29 maart, dinsdag 26 april en dinsdag 31 mei. Ze beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ‘Ons Honk’ (Carry van Bruggenhove 27). U bent van harte uitgenodigd. Zie voor meer informatie de flyer 2022-02-15 – opzet programma Geloven in gesprek 2

Dit bericht werd geplaatst op door .